Projekti

 
bullet   Prikupljanje financijske pomoći za troškove škole i djece u Magogu
bullet   Prikupljanje financijske pomoći za izgradnju bunara u selu Magogu,Tanzanija, Hrvatska katolička misija Dakawa
bullet   Prikupljanje financijske pomoći za izgradnju sanitarnih čvorova, kuhinje i kuće za učitelje u   selu Magogo, Tanzanija, Hrvatska katolička misija Dakawa
bullet   Prikupljanje financijske pomoći za izgradnju osnovne škole u selu Magogo,
  Tanzanija, Hrvatska katolička misija Dakawa
bullet   Pomoć sirotištu sv. Ante u Songei, Tanzanija
bullet   Paketi humanitarne pomoći djeci u Majčinom selu u Međugorju
bullet   Paketi humanitarne pomoći obitelji Didović, Čorba i obitelji sa sedmero i više djece na
  području Velike Gorice u suradnji s Radio RVG
bullet   Pomoć obiteljima sa sedmero djece u BiH
bullet   Pomoć Domu sv. Josipa u Karlovcu u suradnji sa udrugom Betlehem
bullet   Pomoć djevojčici Mariji koja boluje od celijaklije - nabava posebne bezglutenske
  hrane
bullet   Pomoć stanovnicima poplavljenih područja oko Zagreba u suradnji s udrugom
  "volim Hrvatsku"
bullet   Pomoć romskim obiteljima
bullet   Pomoć zajednici Cenacolo, Vrbovec
bullet   Pomoć mnogobrojnim obiteljima za Božić
bullet   Pomoć u paketima za ljude u potrebi na području Zagreba i okolice u suradnji sa
  udrugama "centar za nerođeni život Betlehem-Zagreb" i "Anđeo bez krila"

 

Škola Magogo

"Molite i vi i vaše će se srce ispuniti ljubavlju kako biste mogli ljubiti siromašne oko vas."


Majka Terezija