Donacije

 

Donacije možete uplatiti na žiro račun udruge ''Gledati srcem'' kod Raiffeisen Bank.

bullet   RBA IBAN HR5324840081105624892
bullet   IBAN za plaćanje iz inozemstva : HR5324840081105624892
bullet   SWIFT CODE : RZBHHR2X

 

Pod svrhu uplate napišite:

bullet   Donacija

Uplatom donacija u Raiffeisen BANK ne plaća se bankovna provizija na uplatu,
           


Korisnike American Express-a upućujemo da nam mogu pomoći i darovanjem prikupljenih bodova na slijedeći način: uputa korisnicima American Express-a


Korisnike Diners Cluba upućujemo da nam mogu pomoći i darovanjem prikupljenih bodova na slijedeći način: uputa korisnicima Diners Club-a


Donacije uplaćene preko žiro-računa udruge "Gledati srcem" umanjuju osnovicu za porez do 2 % od ukupnog prihoda ostavrenog u prethodnoj kalendarskoj godini,a ta pogodnost vrijedi za pravne i fizičke osobe upisane u RPO.


Zakon o porezu da dohodak 144/12, čl. 36, st. 27 koji glasi:

„Porezni obveznici mogu uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiro­račun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak. Iznimno, osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja.


Ukoliko nam niste u mogućnosti pomoći ni na jedan od navedenih načina, molimo vas da molite za našu dječicu, misionare i volontere u Tanzaniji.

 "Molite i vi i vaše će se srce ispuniti ljubavlju kako biste mogli ljubiti siromašne oko vas."


Majka Terezija